Wincrantz har känsla för att varsamt bevara kulturhistoriska detaljer i äldre fastigheter och att anpassa byggnation efter moderna levnadsvanor och rådande miljöer. Det gör att vi med stolthet och kvalitet kan leverera en variation av byggprojekt för dig som vill bygga om eller nytt i Stockholm och dess skärgård.

Om Wincrantz

Familjeföretaget Wincrantz Byggnads AB grundades 1962 och drivs sedan 1994 av ägaren Staffan Wincrantz. Vi är ett väletablerat byggbolag som utför arbeten på både total- och utförandeentreprenad i Storstockholm. Vår inriktning är ombyggnad och renovering av kontor och större lägenheter i äldre fastigheter samt nyproduktion av småhus såsom villor och skärgårdshus.

Kunskap, ärlighet, engagemang och stolthet är våra byggstenar i alla delar av byggprojektet. Vi åtar oss gärna komplexa och utmanande arbeten samtidigt som inget uppdrag är för litet för att vara intressant. Det hittills största enskilda uppdraget är en totalentreprenad på 70 miljoner kronor och en av våra större husrenoveringar är byggnadsvård av ett nästan 100 år K-märkt och blåklassat hus på 990 kvm. Mindre arbeten vi utför är t.ex. platsbyggda kök i villor och reparation av bryggor i skärgården.

Under drygt 50 år som företag har vi med våra 21 anställda, och ett etablerat nätverk av underentreprenörer, byggt upp en gedigen kunskapsbank och sunda värderingar. Variation i arbeten, trogen personal och fokus på ständiga förbättringar ligger till grund för detta och värderas högt av våra kunder, anställda och samarbetspartners.

Ombyggnad

Vi har lång tradition av ombyggnation och renovering av kontor och bostäder i äldre fastigheter uppförda i början av 1900-talet. För att tillvarata husets kulturhistoriska värden utgår vi från den aktuella byggnadens karaktär och historia. Vi renoverar omsorgsfullt fastigheter och återskapar detaljer utifrån bevarandekrav samtidigt som vi anpassar installationer för elteknik, rör och ventilation efter moderna krav.

Kontor

Vi har länge genomfört kontorsombyggnader i gamla och moderna fastigheter. Förutom att bevara kontor efter byggnadens stil och anpassa ny teknik till befintlig byggnad visar vi förståelse för arbetsplatsen och bedriver arbetet utan störande moment för hyresgästerna. Vi utför bulleralstrande arbeten under vissa tider, håller ordning och reda och inte minst snyggt på byggarbetsplatsen.

Lägenheter

Med förståelse och respekt för gamla fastigheter och dagens krav på levnadsstandard utför vi varsamt större lägenhetsrenoveringar. Vi bevarar lägenhetens arkitekturstil och anpassar rum med moderna funktioner och installationer. Under arbetet är vi lyhörda och visar stor hänsyn för hyresgästers privatliv, följer ordningsregler och informerar i god tid kring viktiga moment som berör boende.

Villor

Vi utför komplexa och enkla ombyggnationer av privata hus, från att totalrenovera K-märkta hus till att platsbygga kök och fast inredning. Vi följer antikvariska krav, renoverar samt återskapar gamla detaljer i allt från tak och fasader till dörrar, fönster, trappor, golv och entréer. Föråldrade system för t.ex. vatten och avlopp, dränering, ventilation, el och värme byter vi till ny teknik anpassad för gamla hus.

K-märkning, vilka regler gäller?

Visste du att ett blåklassat hus har fler restriktioner än ett gulklassat? Det finns många bestämmelser att ta hänsyn till när det gäller skydd och ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Inte minst finns det möjligheter till bidrag från Länsstyrelsen för renoveringar av K-märkta hus. Wincrantz hjälper dig i djungeln av regler och vårdar ömt ditt kulturarv vid renovering och ombyggnad.

Nyproduktion

Vi utför nyproduktion av flerbostadshus och enbostadshus som villor och skärgårdshus i Storstockholm och skärgården. Genom total- eller utförandeentreprenad hjälper vi dig att smärtfritt och tryggt ro i hamn hela byggprojektet. Skärgården ligger oss varmt om hjärtat och vi har organisation att utföra en variation av byggnadsarbeten ända ut i ytterskärgården.

FLERBOSTADSHUS

Stockholm växer och behöver fler lägenheter. Vi har utfört flera stora nyproduktionsentreprenader på delad entreprenad som t.ex. 265 studentlägenheter i Hammarby Sjöstad och 98 hyreslägenheter vid Liljeholmskajen. Med egna hantverkare, nätverk av underleverantörer och effektiva samarbeten hanterar vi komplexa projekt med högsta kvalitet i rätt tid från start till mål.

SMÅHUS

Det krävs engagemang och kunskap för att färdigställa ett projekt till rätt kvalitet, kostnad och sluttid. Vi tar smidigt hand om ditt byggprojekt hela vägen från idé till inflyttning och jobbar proaktivt för att erbjuda dig den bästa slutprodukten. Vi bygger moderna villor i gammal eller ny stil som smälter in i rådande miljö och väljer material med hänsyn till miljökrav och funktion.

SKÄRGÅRDSJOBB

Att bygga i skärgården ställer höga krav på planering och logistik, inte minst behövs beredskap och ett väl etablerat nätverk av samarbetspartners. Ända sedan 1960-talet har vi utfört en mängd byggprojekt i mellan- och ytterskärgården. Det omfattar alltifrån reparation av bryggor till totalentreprenader innefattande brunnsborrningar, muddring och inflyttningsklara skärgårdshus.

Värdegrund

Kunskap. Ärlighet. Engagemang. Stolthet.
Våra värderingar har format oss som företag och hjälpt oss få lojala medarbetare, kunder och samarbetspartners. Med egna hantverkare och varierande byggprojekt kan vi både behålla och utveckla vår kunskap. Engagerade medarbetare ger väl fungerande samarbeten och den bästa slutprodukten. Vi arbetar efter devisen att ärlighet varar längst och det gör vi genom tydlig kommunikation och transparent redovisning. Inte minst är vi stolta över stora som små projekt och klappar varandra på axeln, det skapar glädje och sporrar oss i nya utmaningar.

PROJEKT

Kontakta oss

Kontakta oss gärna

Välkommen att hälsa på Wincrantz. Vårt huvudkontor finner du i familjefastigheten på söders höjder i Stockholm.

Wincrantz Byggnads AB
Brännkyrkag. 14 A
118 20 STOCKHOLM
Tel: 08-694 87 80
Fax: 08-694 89 80
Mobil: 070-576 38 28

P

H

Loading... Besök oss gärna på vårt kontor på Brännkyrkagatan 14E,118 20, Stockholm


close image