Wincrantz har känsla för att varsamt bevara kulturhistoriska detaljer i äldre fastigheter och att anpassa byggnation efter moderna levnadsvanor och rådande miljöer. Det gör att vi med stolthet och kvalitet kan leverera en variation av byggprojekt för dig som vill bygga om eller nytt i Stockholm och dess skärgård.