Ombyggnad

Vi har lång tradition av ombyggnation och renovering av kontor och bostäder i äldre fastigheter uppförda i början av 1900-talet. För att tillvarata husets kulturhistoriska värden utgår vi från den aktuella byggnadens karaktär och historia. Vi renoverar omsorgsfullt fastigheter och återskapar detaljer utifrån bevarandekrav samtidigt som vi anpassar installationer för elteknik, rör och ventilation efter moderna krav.

Kontor

Vi har länge genomfört kontorsombyggnader i gamla och moderna fastigheter. Förutom att bevara kontor efter byggnadens stil och anpassa ny teknik till befintlig byggnad visar vi förståelse för arbetsplatsen och bedriver arbetet utan störande moment för hyresgästerna. Vi utför bulleralstrande arbeten under vissa tider, håller ordning och reda och inte minst snyggt på byggarbetsplatsen.

Lägenheter

Med förståelse och respekt för gamla fastigheter och dagens krav på levnadsstandard utför vi varsamt större lägenhetsrenoveringar. Vi bevarar lägenhetens arkitekturstil och anpassar rum med moderna funktioner och installationer. Under arbetet är vi lyhörda och visar stor hänsyn för hyresgästers privatliv, följer ordningsregler och informerar i god tid kring viktiga moment som berör boende.

Villor

Vi utför komplexa och enkla ombyggnationer av privata hus, från att totalrenovera K-märkta hus till att platsbygga kök och fast inredning. Vi följer antikvariska krav, renoverar samt återskapar gamla detaljer i allt från tak och fasader till dörrar, fönster, trappor, golv och entréer. Föråldrade system för t.ex. vatten och avlopp, dränering, ventilation, el och värme byter vi till ny teknik anpassad för gamla hus.