K-märkning, vilka regler gäller?

Visste du att ett blåklassat hus har fler restriktioner än ett gulklassat? Det finns många bestämmelser att ta hänsyn till när det gäller skydd och ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Inte minst finns det möjligheter till bidrag från Länsstyrelsen för renoveringar av K-märkta hus. Wincrantz hjälper dig i djungeln av regler och vårdar ömt ditt kulturarv vid renovering och ombyggnad.