Om Wincrantz

Familjeföretaget Wincrantz Byggnads AB grundades 1962 och drivs sedan 1994 av ägaren Staffan Wincrantz. Vi är ett väletablerat byggbolag som utför arbeten på både total- och utförandeentreprenad i Storstockholm. Vår inriktning är ombyggnad och renovering av kontor och större lägenheter i äldre fastigheter samt nyproduktion av småhus såsom villor och skärgårdshus.

Kunskap, ärlighet, engagemang och stolthet är våra byggstenar i alla delar av byggprojektet. Vi åtar oss gärna komplexa och utmanande arbeten samtidigt som inget uppdrag är för litet för att vara intressant. Det hittills största enskilda uppdraget är en totalentreprenad på 70 miljoner kronor och en av våra större husrenoveringar är byggnadsvård av ett nästan 100 år K-märkt och blåklassat hus på 990 kvm. Mindre arbeten vi utför är t.ex. platsbyggda kök i villor och reparation av bryggor i skärgården.

Under drygt 50 år som företag har vi med våra 21 anställda, och ett etablerat nätverk av underentreprenörer, byggt upp en gedigen kunskapsbank och sunda värderingar. Variation i arbeten, trogen personal och fokus på ständiga förbättringar ligger till grund för detta och värderas högt av våra kunder, anställda och samarbetspartners.